Søk

Tjenester:

[Du står her: Sakstyper/Selskapsrett]

SELSKAPSRETT

Advokatfirmaet Vegard Lien kan bistå innen flere områder i tilknytning til selskapsrett.

Dette vil blant annet gjelde:
  • Generell rådgivning
  • Rådgivning om valg av selskapsform
  • Forhold mellom selskapsdeltakere
  • Selskapets forhold utad
Selskapsretten handler i all hovedsak om de ulike selskapene og deres rettsforhold. Både forholdet mellom selskapsdeltakerene, forholdet mellom deltakerene og selskapet og selskapets forhold til omverdenen reguleres av selskapsretten.
 
En lang rekke lover, og et stort regelverk, griper direkte inn i selskapenes daglige virke med ulike bestemmelser om hva selskaper må forholde seg til på ulike områder. Dette er for eksempel skattelovgivning, konkurranselovgivning, selskapslov, aksjelovgivning, merverdiavgiftslov, foretaksregistreringslovgivning, regnskapslovgivning, pantelovgivning, konkurslovgivning m.m.

 

 

Aktuelt:

Interessert i å se siste avgjørelser fra Høyesterett i ulike saker? klikk her

Webdesign