Søk

Tjenester:

[Du står her: Om advokatfirmaet]

OM ADVOKATFIRMAET

 

Advokatfirmaet Vegard Lien AS ble etablert i 2006 av Advokat Vegard Lien.

Advokatfirmaet har kontor i Spydeberg kommune i Østfold.

Advokat Vegard Lien har en variert arbeidsmessig bakgrunn fra flere advokatfirmaer, domstol og annen type virksomhet.

Advokat Vegard Lien er fast forsvarer for Heggen og Frøland Tingrett og har tidligere vært fast bistandsadvokat for Heggen og Frøland tingrett.

Firmaet dekker advokattjenester i hele det sentrale østlandsområdet, likevel med hovedvekt på regionen Indre Østfold.


 

 

Aktuelt:

Interessert i å se siste avgjørelser fra Høyesterett i ulike saker? klikk her

Webdesign