Søk

Tjenester:

[Du står her: Sakstyper/Fast eiendom]

FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD
 

Advokatfirmaet vegard Lien kan bistå innen de fleste områder som omhandler fast eiendoms rettsforhold.

Dette vil blant annet gjelde:
  • Odelsspørsmål
  • Spørsmål i tiknytning til rettigheter i fast eiendom (sevitutter)
  • Ekspropriasjon (tvangsavståelse av fast eiendom)
  • Mangler ved fast eiendom etter avhendingsloven
  • Salg av fast eiendom
  • Kontrakt og oppgjør ved salg av fast eiendom

 

 

Aktuelt:

Interessert i å se siste avgjørelser fra Høyesterett i ulike saker? klikk her

Webdesign