Søk

Tjenester:

[Du står her: Sakstyper/Familierett]

FAMILIERETTEN
 

Advokatfirmaet Vegard Lien kan bistå i problemstillinger som knytter seg til den såkalte familieretten.

Dette vil blant annet gjelde:
  • Ektefellers formuesforhold
  • Generell rådgivning
  • Bistand ved skilsmisse og separasjon
  • Skifteprosessen / fordeling av felles verdier
  • Rådgivning og utforming av ektepakter og samboeravtaler
  • Spørsmål i tiknytning til foreldreansvar for barn
  • Spørsmål i tilknytning til daglig omsorg for barn
  • Spørsmål i tilknytning til farskapssaker
  • Prosedyre for domstolen
I familieretten behandles en rekke spørsmål som alle refererer seg til det man kan kalle familielivet. Familieretten omhandler altså rettsregler som gjelder ekteskapet og forholdet mellom barn og foreldre. Det kan være spørsmål om alt fra ektefellers separasjon og skilsmisse og de regler som gjelder for deling av formue, til viktige spørsmål om hvem av foreldrene som skal ha foreldreansvar og daglig omsorg for felles barn.
 
Det kan være grunn til å merke seg at samboere stadig blir gitt utvidede rettigheter som tidligere har vært forbeholdt ekteskapet.
 
Ekteskapsloven kan du lese i sin helhet ved å klikke her.
 
Barneloven kan du lese i sin helhet ved å klikke her.
 

 

 

Aktuelt:

Interessert i å se siste avgjørelser fra Høyesterett i ulike saker? klikk her

Webdesign