Søk

Tjenester:

[Du står her: Sakstyper/Erstatningesrett]

ERSTATNINGSRETT
 

Advokatfirmaet vegard Lien kan bistå innen flere områder i tilknytning til erstatningsrett

 
Det vil gjelde blant annet:
  • Erstatning i kontraktsforhold
  • Erstatning utenfor kontraktsforhold.
Det oppstilles tradisjonelt i norsk rett et skille mellom erstatning i kontraktsforhold og erstatning utenfor kontraktsforhold.
 
Skillet går mellom de tilfeller der erstatningsplikt utgår fra et kontraktsrettslig forhold mellom skadelidte og skadevolder og de tilfeller der en skade rammer noen som ikke står i noe avtaleforhold til skadevolder. Et eksempel på erstatning "i kontraktsforhold" kan være krav en kjøper setter frem som følge av at en vare han har kjøpt har en mangel. Et eksempel på erstatning "utenfor kontraktsforhold" kan være et krav på erstatning etter å ha blitt påkjørt av en bil.
 
I den alminnelige erstatningsrett behandles vilkår for erstatning utenfor kontraktsforhold. I den såkalte obligasjonsretten behandles vilkår for erstatning i kontraktsforhold.
 
Det er ikke slik at enhver handling som medfører en skade vil være erstatningsbetingende. Det er altså flere vilkår som må være oppfylt før erstatning kan kreves. Når det gjelder den alminnelige erstatningsrett følger vilkår for erstatning av den såkalte skadeserstatningsloven. Denne loven kan du lese i sin helhet ved å klikke her.
 
De hovedsaklige vilkår for å kunne kreve erstatning er:
  • Det må foreligge et ansvarsgrunnlag
  • Det må være årsakssammenheng mellom den skadevoldende handling og skaden
  • Årsakssammenhengen må være påregnelig (adekvat)
  • Skaden må i utgangspunktet ha ledet til et økonomisk tap
Hvis du vil ha mer informasjon om erstatningsrettslige spørsmål kan du klikke her.
 

 

 

Aktuelt:

Interessert i å se siste avgjørelser fra Høyesterett i ulike saker? klikk her

Webdesign