Søk

Tjenester:

[Du står her: Sakstyper/Bistandsadvokatoppdrag]

Siden 2011 har jeg vært fast bistandsadvokat for Heggen og Frøland tingrett.

Jeg har lang erfaring med denne type saker. Også etter 01.01.17 kan jeg etter nærmere avtale påta meg denne type oppdrag.


 

 

Aktuelt:

Interessert i å se siste avgjørelser fra Høyesterett i ulike saker? klikk her

Webdesign