Søk

Tjenester:

[Du står her: Sakstyper/Avtalerett]

AVTALERETT
 

Advokatfirmaet Vegard Lien kan bistå i tilknytning til ulike områder innen avtalerett.

Dette vil blant annet gjelde:
  • Generell rådgivning
  • Utarbeidelser av avtaler
  • Deltakelse i forhandlinger, aktivt eller passivt
  • Bistand ved misligholdsituasjoner
  • Reforhandling av avtaler
De aller fleste av oss inngår avtaler daglig. En avtale kan gjelde alt fra mindre dagligdagse forhold til store og viktige næringslivsavtaler. 
 
På grunn av de grunnlegende prinsipper som gjelder i avtaleforhold, og de konsekvenser det kan få å inngå en avtale er det viktig at man grundig tenker gjennom innholdet av en avtale og søker kvalifiserte råd før man inngår en forpliktende avtale.
 
For å lese hele avtaleloven kan du klikke her. Merk at avtaleloven i seg selv ikke gir svar på særlig mange relevante spørsmål. Avtalens enkelte bestemmelser og generelle innhold, herunder tolking og utfylling av denne, er den hovedsaklige rettskilden innenfor avtalerettens område.
 
Avtalerett omhandler i hovedsak de fellesregler som gjelder i alle rettsforhold som stiftes ved en avtale. I avtaleretten behandles blant annet reglene om hvordan avtaler blir til og reglene om ugyldige avtaler. Videre er det vanlig å behandle reglene om fullmakt innenfor avtaleretten.
 

 

 

Aktuelt:

Interessert i å se siste avgjørelser fra Høyesterett i ulike saker? klikk her

Webdesign