Søk

Tjenester:

[Du står her: Sakstyper/Arve- og skifterett]

ARVE- OG SKIFTERETT
 

Advokatfirmaet Vegard Lien kan bistå i problemstillinger knyttet til arv og skifte.

Dette gjelder blant annet:
  • Offentlige og private dødsboskifter.
  • Testamenter og arvepakter.
  • Skatte- og arveavgiftsproblemstillinger.
  • Generell og rådgivning.
Arveretten betegner de rettsregler som forteller oss noe om hva som skal skje med en persons eiendeler og forpliktelser ved hans død. Det er viktig at samfunnet har rettsregler for hvordan eiendeler skal fordeles og hvordan man skal sikre kreditorer mot at deres krav blir verdiløse ved arvelaters død. Arveretten generelt inneholder altså regler om måten dette skal gjøres på.
 
I Arveloven finner vi blant annet svar på hvem som skal få det arvelateren etterlater seg og hvordan arvingene utpekes. Arveloven inneholder blant annet også bestemmelser om spesielle rettigheter for ektefeller (Uskifte), pliktdelsarv til livsarvinger og regler om testamenter. Arveloven kan du lese i sin helhet ved å klikke her.
 
Arveloven sier imidlertid ingenting om hvordan oppgjøret mellom flere arvinger skal skje eller hvordan en kreditor skal få dekket sitt krav mot avdøde. Dette er spørsmål som omhandles i den såkalte skifteretten. Skifteloven kan du lese i sin helhet ved å klikke her.
 
De aller fleste skifter av dødsbo skjer i dag i privat regi. Det vil si at arvingene selv ivaretar alle praktiske oppgaver i forbindelse med skiftet og selv sørger for fordeling av avdødes verdier.
  
Dersom man ikke selv ønsker å stå for skifteprosessen kan det være fornuftig at arvingene søker felles juridisk bistand for avklaring og bistand til de spørsmål som oppstår gjennom prosessen.

 

 

Aktuelt:

Interessert i å se siste avgjørelser fra Høyesterett i ulike saker? klikk her

Webdesign