Søk

Tjenester:

[Du står her: Sakstyper/Arbeidsrett]

ARBEIDSRETT
 

Firmaet kan bistå arbeidsgivere og arbeidstakere i både privat og offentlig sektor med arbeidsrettslige problemstillinger. Firmaet kan bistå både ved forhandlinger mellom partene og ved prosedyre for domstolen.

Områder hvor firmaet kan bistå gjelder blant annet:
  • Generell rådgivning til arbeidsgiver og arbeidstakersiden mens arbeidsforholdet består.
  • Utarbeidelse av arbeidskontrakter og særskilte vilkår i arbeidsforholdet.
  • Endringsprosesser, nedbemanning og sluttpakker.
  • Oppsigelse og avskjedsprosesser.
  • Prosedyrer for domstol.

En rekke regler regulerer en arbeidstakers rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. I privat sektor vil det viktigste lovverk selvsagt være arbeidsmiljøloven. Denne loven kan du lese i sin helhet ved å klikke her. I statlig sektor vil tjenestemannsloven være sentral. Denne loven kan du lese i sin helhet ved å klikke her. I tillegg til lovregler vil også andre regelverk kunne regulere arbeidsforholdet. Dersom du vil gjøre deg mer kjent med hvilke rettigheter og plikter som gjelder i et arbeidsforhold kan du klikke her.

Ofte vil både arbeidsgivere og arbeidstakere ha problemer med å ivareta prosess rundt endringer, nedbemanninger og oppsigelser/avskjed i arbeidsforhold. Saksbehandlingsfeil og/eller prosessuelle feil i slike prosesser vil ofte få både rettslige, økonomiske og praktisk uheldige konsekvenser. Det er derfor viktig med en korrekt saksbehandling.

 


 

 

Aktuelt:

Interessert i å se siste avgjørelser fra Høyesterett i ulike saker? klikk her

Webdesign