Søk

Tjenester:

[Du står her: Forsiden]

ADVOKATFIRMAET VEGARD LIEN AS

Advokatfirmaet Vegard Lien AS tilbyr advokattjenester til private, næringsdrivende og det offentlige i hele det sentrale Østlandsområdet.

Firmaet tar på seg oppdrag innen flere ulike rettsområder. Du kan lese mer om noen av sakstypene firmaet arbeider med i menyen til venstre.

Firmaet har som hovedmålsetting å tilby advokattjenester på et høyt etisk og faglig nivå samtidig som hensynet til kostnadseffektivitet og tett klientoppfølging ivaretas. Hensynet til konfliktløsning og forebyggende juridisk arbeid vil alltid stå sentralt i firmaets målsettinger. 

 

Aktuelt:

Interessert i å se siste avgjørelser fra Høyesterett i ulike saker? klikk her

Webdesign